jueves, 22 de enero de 2015AVUI FESTA DE SANT VICENT MÀRTIR
DURANT LA PERSECUCIÓ DE DIOCLECIÀ, 304 d.C.
Durant el Baix Imperi Romà i principis de l'Edat Mitjana el lloc de martiri la ciutat de Valentia va ser destí de pelegrinació de tota la cristiandat, fins a l'arribada de l'Islam.
València final d'un camí de pelegrinació en l'occident d'Europa i de la Mediterrània més de 500 anys abans de Santiago de Compostela.

jueves, 15 de enero de 2015

PAPELES DE TABAIRA. Diciembre 2014, núm.12.
Revista informativa de la Asociación Cultural Tabaira, Chulilla
CHULILLA. RENGLONES EN LA MEMORIA.
José del Soto

TABAIRA. Asociación Cultural de Chulilla